Lysekloster Kapell - Historie


Lyse Kloster Kapell tilhører Lyse Kloster Hovedgård.

 

Lyse Kloster Kapell ble bygget i 1663 i tilknytning til Hovedgården. Byggherren var Lyseklostergodsets første private eier, stiftsskriver Nils Hanssønn Smidt. Nils Hanssøn Smidt satte opp Kapellet til bruk for seg og husstanden. Kapellet ble vigslet Mikkelsmessedag 1663 av biskop Jens Skjelderup. Omkring 1760 ble et gravkapell føyet til bygningen av Henrik Formann.