Om Gården - Drift

Drift

Lyse Kloster Hovedgård er en relativt stor eiendom med følgende oppdeling av naturtyper:

 

Produktivt skogsareal:  4000 mål
Dyrket mark: 400 mål
Andre markslag:    600 mål

 

Jordbruket: Innmarken er for tiden bortleiet

 

Skogbruket: Store deler av eiendommen er dekket av granskog. Planting av gran tok til på slutten av 1800 tallet og har fortsatt fram til i dag. Skogen har en årlig tilvekst på ca. 1.500 kubikkmeter og binder årlig CO2 tilsvarende utslipp fra mer enn 2000 personbiler.

 

Friluftsliv: Gårdens mange skogsveier og stien til Lyshorn er brukt flittig av turgåere.

Minner om  bålforbud i skog og mark fra 15. april til 15. september.